CV i korthet

Projektledare/Controller DSB Uppland 2012 -2013

 • Controller/projektledare mm DSB Uppland (omsättning ca 115 miljoner SEK).
 • Ansvarig för ekonomisk rapportering och för ”recovery/turn around projekt”. Projektet uppnådde målen.
 • Omförhandling av avtal med trafikhuvudmannen, omförhandling och upprättande av flertalet underleverantörsavtal.
 • Vikarierande Depåchef, daglig drift av kontor, löpande personalfrågor, trafikplanering mm i Tierp.

 

DSB Sverige/DSB Uppland 2010-2013 Bidmanager/Projektledare

 • Projektledare för anbudsprojekt i SL:s E20 upphandling. Anbudet erhöll högst poäng av samtliga anbud (4 av 5) men vanns ej. Ansvarade
  för anbudet som helhet, dels ansvarig för framtagandet av flertalet texter och koncept för verksamheten.
 • Projektledare för anbud för Upptåget, anbudet vanns, 100% pris.
 • Projektledare  anbudsprojekt  för Försäljningsservice Väst 2010. Anbudet vanns.

 

Projektledare/Controller AB SL 2000-2009

 • Ansvarig projektledare för  framtagning av förfrågningsunderlag, utvärderingsmodell och utvärdering av upphandling av SLs biljettkontroll  2009.
 • Delprojektledare upphandling av Tunnelbanan avseende stationsverksamheten, projektgruppen bestod av ca 12 specialister/medarbetare.
 • Delprojektledare upphandling av pendeltåg 2005 (ansvarig för stationsverksamheten).
 • Projektledare upphandling av Roslagsbanan 2002 .

 

< Hem