Konsulting inom järnväg och kollektivtrafik

Truedson consulting ab är ett konsultbolag med inriktning på mangement consulting inom kollektivtrafikbranschen, med särskilt fokus på järnvägsfrågor.

Vi kan hjälpa ditt företag inom en lång rad av verksamhetsområden i vardagen, exempelvis fordonsunderhåll, planering, processer, verksamhetsutveckling och leverantörsstyrning, alltid med fokus på utveckling, samarbete och kostnadseffektivtet.

Företaget har stor erfarenhet av avtalsförhandling, anbudsarbete och upphandling.

Uppdrag i korthet

• Rådgivning i anbud busstrafik i Stockholms innerstad – skuggutvärdering av anbud under processen.

• Recovery/turn around projekt av järnvägsföretag - genomgång och omförhandling av samtliga underleverantörsavtal m.m.

• Löpande arbete för järnvägsföretag – trafikplanering T14 &T15, ekonomisk uppföljning och kalkylering, upphandling underleverantörer, uppföljning fordonsunderhåll, skadereglering & TRAV skador m.m.

• Omvärldsanalys-/konkurrentanalys för järnvägsföretag.

Kort CV - Läs mer >

Jan

Företaget ägs av Jan Truedson, civilekonom och projektledare men mångårig erfarenhet av kollektivtrafik och som under lång tid varit verksam i olika roller på både beställar- och utförarsidan.

visitkort-TC_3

Läs mer om oss på LinkedIn:

round_hands